Vzpomínky milovníka starých novinek

Bob Dylan: Chronicles Vol. 1
Simon & Schuster 2004. 293 s.

Po rozsáhlých svazcích čtveřice dylanologických evangelistů Roberta Sheltona, Boba Spitze, Clintona Heylina a Howarda Sounese přichází s prvním dílem své již delší dobu očekávané autobiografie sám Bob Dylan - dočkáme-li se ještě plánovaných dvou dílů, Chronicles se svým objemem kterémukoliv z předcházejících životopisů směle vyrovnají, o vydatnosti obsahu nemluvě.

První reakce kritiky vyjadřují v lepším případě překvapení nad Dylanovým pronikavě konzervativním pohledem, v horším chorobnou nespokojenost, že "nám zase nic neprozradil". Ani jedno, ani druhé ovšem není na místě: už v dávných rozhovorech dával Dylan najevo patřičný odstup od veškeré revolty sixties, a je-li někomu písničkářova inventura inspiračních zdrojů, citace potracených slok, bizarní muzikologický exkurs či důkladná líčení tvůrčích krizí i s jejich happyendy málo, pak je každá rada drahá.

Dylan ale koneckonců nepíše své memoáry ani pro dylanology, ani pro hordy svých oddaných bobcats, ale zjevně pro pokud možno co nejpestřejší čtenářský okruh, nepochybně i pro ty, které teprve čeká cesta od Chronicles jaksi v protisměru, k albům Blonde On Blonde, Blood On The Tracks či Time Out of Mind. Legendárním albům a písničkám je ale v prvním dílu věnována téměř nulová pozornost. Kniha je v úvodu a závěru formálně pevně ukotvena nahrávacím sessionem pro vydavatelství, se kterým pak Dylan v krátké době zruší smlouvu. Uvnitř této drobné epizody se pak vyprávění rozechvěje jako struna všemi směry: opakovanými pohledy do období předcházejícího, do dětství a dobrodružných začátků kariery, i do několikerých zdánlivých konců hvězdné pouti.

Po úvodu Udělat díru do světa, líčícím Dylanův příchod do zimního New Yorku, pokračuje jakžtakž navazující kapitola Ztracená země o protloukání se v Greenwich Village, pak se ale čtenář střihem ocitá na přelomu šedesátých a sedmdesátých let v kapitole New Morning, která kupodivu opravdu pojednává o vzniku tohoto nepříliš výrazného alba. Chronologický rozkmit poté vrcholí v rozsáhlém popisu situace kolem nahrávání Oh, Mercy v závěru osmdesátých let, a poté se zklidňuje závěrečným návratem k výchozímu bodu vyprávění. Vícevětou skladbu připomínající forma zajišťuje, že první díl Chronicles sám o sobě dokonale obstojí jako ucelené dílo, a současně prozrazuje důkladně, až rafinovaně promyšlenou konstrukci celé trilogie.

Opakovací lekce i nové učivo

Čtenáři dylanologické literatury leccos už dobře vědí, důvěrně znají nejen Dave Van Ronka a Ramblin' Jacka Elliotta, ale i leckteré ještě zapomenutější postavy z okruhu folkových scén ve Twin Cities a v Greenwich Village. Dylanova verze ovšem kráčí klikatě napříč tolikrát opakovaným příběhem: o Guthriem či Suze Rotolo je tu snad méně než bychom čekali, tok vyprávění zato lemuje pestrá galerie jakýchsi životopisných hesel známých i neznámých postav z historie country i popu, amerických dějin i sportu. V tomto směru připomínají Chronicles znamenitou autobiografii Johnnyho Cashe, podobně zeširoka prezentujícího svoji sečtělost a znalost dějepisu.

V určitých momentech samozřejmě cítíme, že se písničkář snaží ulomit ostří jinde publikovaným zvěstem, že znovu podtrhuje sdělení, která dříve vyzněla do prázdna v různých interviews, a že se místy znovu dokáže nažhavit - zejména ohledně ztráty rodinného soukromí - a znovu zaujmout pro nějaký problém: například jak by to dopadlo, kdyby byl pozván jako "Paul" do tria Peter, Paul a Mary. Zvláště úsměvná je podrobná, bezmála dvoustránková úvaha nad vznikem uměleckého jména Bob Dylan, v níž si nad možnými variantami znovu ověřuje, jak dobře to tenkrát vymyslel - to D na začátku vypadá fakt nejlíp! Přestože to bylo již bezpočtukrát předmětem rozsáhlého bádání, Dylan se sám znovu pokouší dobrat zdrojů své inspirace, svých vzorů v tom či onom momentu kariéry i základních principů své tvorby. A zde se již v mnohém citelně rozchází s dylanologickými badateli: že je Oh Mercy kompromisem, byť zdařilým, mezi Dylanovým a Lanoisovým cítěním, to je jasné každému na první poslech, ale že v té době, v kritické fázi své kariéry (kritické mimochodem i pokud jde o návštěvnost koncertů) nečekaně inovoval svůj zpěv, že plánoval přípravu nového publika opakovanými vystoupeními ve stejných lokalitách, že údajně postavil svoji hudbu na jakési dobrodružné teorii o lichých číslech, triolách a pentatonice, převzaté od bluesmana Lonnieho Johnsona - to jsou věci, kterých si každopádně nikdo z dylanologů za ta léta nepovšiml a které on sám přitom označuje jako rozhodující.

Vyhnání z folkového ráje

Kniha je samozřejmě zalidněna figurkami, připomínajícími postavy z dylanovských písniček, nicméně setkání s mudrujícím strejcem v louisianských močálech - ne náhodou se slovanskými rysy - je snad nejslabším místem knihy, podobných samorostů má už člověk z české literatury plné zuby. Místy humorný, místy nalehavě vysvětlující text je pravidelně prokládán rozsáhlými obrazy zimních ulic, pohledů na noční velkoměsto či déšť ve dvorech za oknem. Vedle zvuků železnic v rudné pánvi Hibbingu a lodních rohů na jezeře u Duluthu se jako soundtrack knihy stále odněkud ozývá hudba. Mnoho popisovaných událostí provázejí písničky znějící zrovna z radia, přičemž Dylan opět osvědčuje svoje snad až zvráceně důkladné znalosti hudební scény. Čtenář je ale průběžně odkazován na lidovou hudbu jakožto základní východisko Dylanova pohledu, a to zdaleka nejen na písničkářství. "Dávám přednost starým novinkám", vysvětluje v závěru, a netýká se to zdaleka jen nahrávek Roberta Johnsona, ale doslova též starých novin z dob občanské války, které v mládí chodil číst z mikrofilmů Newyorské veřejné knihovny.

Pro první čtenáře Chronicles bylo zjištění, že uprostřed sixties Bob Dylan snil o osmihodinové šichtě, domku za bílým plotem s růžemi na zahrádce, hodně silná káva. Dojde-li na již plánovaný český překlad, vlna údivu se nepochybně zpění i u nás: ať už je counterculture cokoliv, měl jsem jí dost, skřípe Dylan zuby na útěku před vlasatými fanoušky a při všem respektu k beatnikům konstatuje, že nadšení jej brzy opustilo: postava Deana Moriartyho z Kerouacovy Na cestě mu vbrzku připadala jako bezúčelná inspirace pro idiotství.

A závěr knihy napovídá, že to nejlepší teprve přijde: folk music byl příliš dokonalý ráj, ze kterého jsem byl vyhnán, vysvětluje Dylan a vzápětí dodává, že během několika let se pak rozpoutala smršť sraček, s níž - jak víme - měl jakožto kultovní postava sixties tak či onak dost co do činění. Chronicles budou zřejmě - na rozdíl třeba od loňského filmu Masked & Anonymous - patřit k té vydařenější části písničkářova rozsáhlého díla. Dylan je dostatečně zábavný vypravěč, v závěru knihy do sebe všecko přesně zapadne, čtenář se diví, že mu to všecko nebylo jasné od začátku a s napětím očekává pokračování. A těm, kteří budou mít v budoucnu k ruce takovéhoto průvodce při objevování Dylanova back katalogu, těm lze jen závidět.

Jan Sobotka, Týden 2004/51


Zpět na hlavní stranu