Dark Eyes

Ach, ti pánové, jak rozpráví
a měsíc světlem skrápí říční břeh,
popojdou, připijí na zdraví
a já vím, je čas, abych už zběh.
Život i smrt se učím znát
a v jiném světě přebývám,
kde si země o perlách dá zdát,
kde temný pohled vnímám.

V dáli kohoutí kokrhání
a voják svěsil hlavu k modlitbám,
syn mámě zanechal jen čekání,
neví dosud, co je to být sám.
Já však slyším bít už jiný zvon,
mrtvý vstaň, navrať se k nám,
šelma zaleze, když zazní tón,
ten temný pohled vnímám.

Prý mám ještě chvíli přemýšlet,
než si troufnu odkrýt jejich vtip,
prý je pomsta sladká jako med,
věřím, v jejich ústech chutná líp.
Však já z těch her cítím jen zmar,
v nich krásu nikdy nepoznám,
cítím jen výheň a žár,
jen temný pohled vnímám.

Ta dívka je už v ráji
a zpitý kormidelník ztratil směr,
hladem platí, když se vzdávají
padlým bohům z nejvyšších sfér.
Ach, čas se krátí, ten sladký shon,
jak šíp se vášeň řítí sem k nám.
U nohou tváří milión,
jen temný pohled vnímám.


Zpět na hlavní stranu