Forever Young

Kéž ti Bůh dá požehnání
Ať máš co si budeš přát
Ať máš vždy co dávat druhým
i od druhých si brát
Kéž ti slabost nikdy nebrání
na cestu se dát
A kéž bys byl navždycky mlád

Kéž jsi shledán spravedlivým
Kéž věrný zůstaneš
abys pravdu vždycky rozeznal
a věděl co je lež
A ať odvaha ti nechybí
vzpřímeně vždy vstát
Kéž bys byl navždycky mlád

Ať máš ruce stále čisté
Ať tvé nohy hbité jsou
Ať tvůj žebřík stoupá ke hvězdám
co září nad tebou
Ať máš srdce stále na dlani
Ať víš jak svou píseň hrát
A kéž bys byl forever young


Zpět na hlavní stranu