Love Minus Zero/No limits

Má láska mluví v tichu
Nezná hrubost ani pýchu
Její věrnost není k smíchu
Je jak oheň, jako sníh
Lidi nosí růže
A každý slibuje, co může
Mou lásku ale nepřemůže
ani palác v oblacích

Lidi po kavárnách i v práci
probírají situaci
V knihách hledaj inspiraci
Kde kdo s kým a kolikrát
Má láska mluví zvolna
A není vůbec sladkobolná
Ví, že není větší úspěch nežli prohra
A že vyhrát není neprohrát

Jde průvod za vichřice
Dámy zapalují svíce
Ta slavnost jezdců dle tradice
musí i pěšákem hnout
Sochy upletené z proutí
Jedna po druhé se hroutí
Mou lásku to ale nezarmoutí
Není z těch, co vynášejí soud

Za noci most se chvěje
Doktorova dcera se jen směje
Mudrc z Východu neví, kde je
jeho síla čarovná
Za oknama vítr kvílí
Je noc a bouře sílí
Má láska čeká pravou chvíli
až si křídla narovná


Zpět na hlavní stranu