Oh Sister!

Sestřičko! Jdu se ve tvé náruči skrýt
Neodháněj mě od svých dveří
Není tu spočinutí, není tu klid
Život nám čas tak rychle měří

Sestřičko! Nejsem snad už dál bratr tvůj?
Už ke mně nemáš trochu úcty?
Není náš otec stejně tvůj jako můj?
Nemluvil k nám jedněmi ústy?

Od kolébky k hrobu je nám dáno spolu jít
Pak zemřít a být vzkříšeni a navěky žít

Sestřičko! Nenech mě tu stát na schodech
Hle, já stojím a tluku na tvou bránu
Čas je jak moře, ale má i svůj břeh
Může být pozdě zítra k ránu


Zpět na hlavní stranu