Pressing On

Ref.:
Spoléhám,
na něj spoléhám,
stále spoléhám,
k svému Pánu svůj hlas pozvedám.

Přicházejí mnozí rádci učení
"Dokaž nám, že on je Pán, dej znamení."
Jaký důkaz chtějí? Ten byl dávno vyjeven,
když ten, co ztracen byl, je opět nalezen.

Ref.:

Setřes prach z nohou svých, neohlížej se zpět,
nic už tě tu nedrží, co nabízí ti svět.
I když pokušení přichází a není lehké zahnat hřích.
To poznal i Adam a jeho krev proudí i v žilách mých.

Ref.: Ale spoléhám...


Zpět na hlavní stranu