Shelter From The Storm

Tehdy vládl jiný čas, čas dřiny do krve,
kdy špína byla ctností a cesty blátivé,
i chtěli mě jak škodnou lišku z nory vykouřit
a ona řekla: "Vejdi dál, jsem tvůj úkryt před bouří."

Mlčeli jsme dlouho strachem z neznáma,
výřečné mé myšlenky, však němá ústa má,
já nepoznal jsem dosud místa bez hany a křivd
a ona řekla: "Vejdi dál, jsem tvůj úkryt před bouří."

Já v horečkách se zmítal, byl krupobitím bit,
lstivým hadem uštknut a vyštván v džungli žít,
chycen jako krokodýl, zbit jak pole rži,
a ona řekla: "Vejdi dál, jsem tvůj úkryt před bouří."

Tu obrátil jsem hlavu svou a spatřil ji tam stát,
stříbro na zápěstích a vlasy plné trav,
přitančila jako víla, sňala zlý můj kříž
a řekla: "Vejdi dál, jsem tvůj úkryt před bouří."

Jo, poslanec si žije, kazatel se dme
a je to jedno, všem se měří stejně posledního dne,
ani jednooký hrobník slepou pýchou nešetří,
a ona řekla: "Vejdi dál, jsem tvůj úkryt před bouří."

Já slyšel dětský pláč, mdlý vrkot holubí,
a sušil slzy starců, kteří nepoznali mír,
i zdálo se, že nezbývá, než nouzí s bídou dřít,
a ona řekla: "Vejdi dál, jsem tvůj úkryt před bouří."

V malé horské vsi hráli v karty o můj šat,
já o milost je žádal, však nepřestali hrát,
a smáli se, když přiznal jsem, že nevím, co je hřích,
a ona řekla: "Vejdi dál, jsem tvůj úkryt před bouří."

Teď je mezi námi zeď, co bylo dřív, je pryč,
z naděje sám na sebe já upletl si bič,
kdepak je to jitro, kdy vyšla ze dveří
a řekla: "Vejdi dál, jsem tvůj úkryt před bouří."

Sám žiju v cizí zemi, však mířím k pomezí,
krása kráčí po laně, stačí za ně vzít,
posunout tak hodiny a v minulost se vžít,
kdy řekla: "Vejdi dál, jsem tvůj úkryt před bouří."


Zpět na hlavní stranu