The Times They Are A-Changin´

Jen přistupte blíž, ať už kdekoli jste,
a dříve než hladina povyroste
a hlubiny pohltí každého z těch,
kteří chtějí se jen nečinně dívat,
naberte dech nechte obavy své,
neboť den s nocí se střídá.

Vy, básníci, kritici, vládcové slov,
novými zákony suďte svůj sloh,
hajte jen dobro a viňte jen zlo,
k tomu stačí jen chodník a křída,
kdos´ poražen dnes, zítra vítězství slav,
neboť den s nocí se střídá.

Vy, zákonů dárci, vyslyšte křik,
dveře otevřete, dýchat bude se líp,
a poddaným pod okny vyslovte dík
a do očí pohleďte zpříma,
buď potrestán ten, kdo poruší slib,
neboť den s nocí se střídá.

I vy, matky synů a otcové dcer,
jež dávno už vyrostly z panen a her,
ustupte z cest plných bláta a děr,
kroky dětí svých přestaňte hlídat,
samy nejlépe naberou nejlepší směr,
neboť den s nocí se střídá.

Kdo z nás dnes může být sebejistý,
jen náhodou život můj zkřížil se s tvým,
to světlo brzy najisto vystřídá stín
i bohatí zví, co je bída,
dnes přítomné zítra je minulostí,
neboť den s nocí se střídá.


Zpět na hlavní stranu