With God On Our Side

PANE, TY VÍ©, ®E STÁRNU A TAK MI NEDOVOL
ABYCH VYPRÁVĚL, JAKEJ MÁM BOL
ZAVŘI MI ÚSTA, KDY® JE MI NA NIC
I KDY® S VĚKEM BÝVÁ TĚCH DNŮ STÁLE VÍC.

A« CESTY MÝCH ZNÁMÝCH JSOU PRO MNE PŘÍNOS
JEN A« MNE NELÁKÁ STRKAT DO NICH SVŮJ NOS
ZKRO« MOJIU TOUHU RADIT BLI®NÍM
A PROPŮJČ MI KŘÍDLA, A« SE VZNÁ©ÍM NAD V©ÍM.

VRA« MI MOU SÍLU K POUSMÁNÍ
V®DY, KDY® MÁM DŮVOD K VYČÍTÁNÍ
A« VELKÁ PRAVDA SE MI ZAČNE LÍBIT
®E NĚKDY I JÁ SE MŮ®U MÝLIT.

MÁM ZÁSOBY MOUDREJCH VĚT A ZKU©ENOSTÍ
ALE PŘEDNÁ©ÍM DLOUHOU ŘADU MALIČKOSTÍ
SLUNEČNÍ ZÁŘ PROSÍM, A« STÁLE SVÍTÍ
NA PŘÍZEŇ MÝCH PŘÁTEL DO KONCE ®ITÍ.

PANE, JÁ VÍM, ®E STÁRNU A TAK MI NEDOVOL
ABYCH VYPRÁVĚL, JAKEJ MÁM BOL
STÁRNUTÍ VÍM, PANE ? TO NENÍ TREST
JEN UMĚNÍ BÝVÁ JEJ BEZ ŘEČÍ SNÉST.


Zpět na hlavní stranu