Další Předchozí Obsah

10. NÁBOŽENSTVÍ

Lidé, kteří mašírují s hesly a tak podobně, mají až moc sklon dělat ze sebe svaté. Byla by otrava, kdyby ještě začali jako zbraň používat Boha. (Playboy, 1966)

Bůh je ženská... z toho vycházejte. (Austin, Texas, 1965)

Jste věřící?

No, nevím, co to znamená, věřící. Znamená to, že se klaníte nějaké modle nebo chodíte každou neděli do kostela, tyhlety věci?

Věříte v něco?

Ne, nevěřím v nic. Proč bych měl v něco věřit. Nevidím nic, v co věřit.

Jste cynik?

Ne, nejsem cynik. Jenom nějak nevidím nic, co mi někdo nabízí k věření, něco, v co bych uvěřil. A vložil v to důvěru a všechno. Nic není svaté, kamaráde. (Newcastle upon Tyne, 1965)

Četl jste někdy Bibli?

Co je s Biblí?

Četl jste někdy Bibli?

Ne

Četl jste ji vůbec?

Jestli jsem ji četl? Jen jsem do ní nahlížel.

Protože spousta věcí, které říkáte...

Jenom jsem do ní nahlížel. Nečetl jsem ji. (Londýn, 1965)

Věřím všemu, co Bible říká

Četl jste Bibli hodně?

Ano

Vždycky

Pořád.

Které jsou vaše oblíbené knihy v Bibli?

Leviticus a Deuteronomium.

Co si myslíte o Apokalypse?

Příště to nebude vodou, ale ohněm. To je, co je psáno.

Které vydání Bible čtete?

Verzi krále Jakuba.

To opravdu není fundamentalistická verze Bible, že?

Nikdy jsem nebyl fundamentalista. Nikdy jsem nebyl znovuzrozený. To jsou jen nálepky, které na vás lidé navěsí. Znamenají asi tolik jako folkový zpěvák, protestní zpěvák, rocková hvězda. Jinými slovy - neznamenají vůbec nic. (Budapest, 1991)

Krása může být velmi, velmi zrádná a není vždycky od Boha. Krása lahodí našim očím... Krása západu slunce... ta je daná Bohem. [Ale] já strávil mnoho času tím, že jsem se zabýval krásou vytvořenou člověkem, takže mi krása Božího světa občas unikla. (New York, 1981)

Dokážu vidět Boha v sedmikrásce. Dokážu vidět Boha v noci ve větru a dešti. Vidím stvoření skoro všude. Nejvyšší formou písně je modlitba. Krále Davida, Šalamounova, vytí kojota, dunění Země. Musí být podivuhodné být Bohem. Všude se toho tolik děje, že se ke všemu nemůžete dostat. Trvalo by to déle než věčnost. Mluvíte k někomu, kdo nechápe hodnoty, se kterými počítá většina lidí. Nenažranost a chtíč dokážu pochopit, ale nemůžu pochopit hodnoty jednoznačné definice a omezení. Definice ničí. Navíc, nic v tomhle světě není jednoznačně definováno. (Malibu, 1976)

Bylo by pokrytecké opakovat to, co bylo, jak víte, zapsáno na jiném místě v Písmu. Není to jako že se snažíte někoho o něčem přesvědčit. Říkáte jenom, jaké je základní pravidlo, a přichází to skrze vás. Ale může-li vás někdo jiný zrovna právě míjet, když to říkáte, a jenom zaslechne, jaké je to poselství, pak to nepřichází od vás, ale skrze vás. A na tom já nevidím nic špatného. (New York, 1985)

Říkal jsem věci, o kterých jsem měl za to, že by je lidé měli znát. Myslel jsem, že dávám lidem ideu, co je za těmi písničkami. (New York, 1980)

Celé to [období znovuzrození] bylo součástí mé zkušenosti. Muselo se to stát. Když v něčem jsem, pak jsem v tom naprosto. Nezahrávám si s tím jen tak na okraji. (New York, 1983)

Bylo by bývalo jednodušší, kdybych se stal feťákem nebo buddhistou nebo scientistou. (Hartford, Connecticut, 1980)

Ať už vám dají jakoukoliv nálepku, účelem je omezit vaši dostupnost lidem. V minulosti už mi nandali tolik nálepek, že na tom v té chvíli už nezáleželo. Co ještě mohli říct? (New York, 1985)

Někteří kritici nebyli příliš vlídní po minulých dvou albech, kvůli jejich náboženském obsahu. Překvapuje vás to? Říkali například, alespoň někteří, že obracíte na víru. Je Ježíš podle vás odpovědí pro nás všechny?

Jo, to bych řekl. To, o čem mluvíte, je Boží přirozenost, a abyste k Bohu došli, musíte jít skrze Ježíše. Jo, tomu musíte rozumět. Musíte si to zkusit.

Nekážete nám?

Ne, nekážu. Mohl bych udělat trochu toho a trochu onoho, ale právě teď zůstanu u hraní těchto představení. Tohle, co děláme, je jevištní show. Není to obřad spásy. (San Francisco, 1980)

Křesťanství

Křesťanství znamená učinit Krista pánem svého života. Mluvíme teď o svém životě, nemluvíme jenom o jeho části, nemluvíme o určité hodině každého dne. Mluvíme o učinění Krista Pánem a Mistrem svého života, Králem svého života. A mluvíme také o Kristu, vzkříšeném Kristu. Nemluvíme o nějakém mrtvém člověku, který měl hromadu dobrých nápadů a byl přibit na dřevo. (Hartford, Connecticut, 1980)

Ježíš na mne položil svoji ruku. Byla to fyzická záležitost. Cítil jsem to. Cítil jsem to po celém těle. Cítil jsem, jak se celé mé tělo chvěje. Sláva Boží mne srazila dolů a pak mne pozdvihla vzhůru. (Dayton, Ohio, 1980)

V místnosti byla přítomna osoba, která nemohla být nikdo jiný než Ježíš... Opravdu jsem prodělal zkušenost znovuzrození, chcete-li to tak nazvat. (Dayton, Ohio, 1980)

Všude se šíří všechny tyhle chmurné historie. My se ničím z toho netrápíme - nestaráme se o atomovou bombu, o nic takového, protože víme, že tento svět bude zničen a Kristus vystaví na tisíc let v Jeruzalémě svoje království, kde lev bude ležet vedle beránka. (San Francisco, 1979)

Jsou jen dva druhy lidí. Lidé spasení a lidé zatracení... Ježíš je Pán a všechny národy se mu budou klanět! (Tempe Gammage, 1979)

Můžete mít svoje vysokoškolské vzdělání, na které spoléháte, ale budete potřebovat něco hodně pevného, na co se spolehnout, až ty [poslední] dny přijdou. (Tempe Gammage, 1979)

Můžete mít svoje vysokoškolské vzdělání, na které spoléháte, ale budete potřebovat něco hodně pevného, na co se spolehnout, až ty [poslední] dny přijdou. (Tempe Gammage, 1979)

je další formou poddanství, kterou si člověk vynalezl, aby se dostal k Bohu. (Tucson, 1979)

Svět, jak ho známe, je ničen. Lituju, ale je to pravda. Za krátký čas - nevím, za tři roky, snad za pět let, možná za deset let, nevím - bude válka. Bude se nazývat válka armageddonská... Jako že tu stojíte, tak jistě se to stane. (Santa Monica, 1979)

Jít s Ježíšem není snadný trip, ale je to jediný možný trip. (Hartford, 1980)

Já následuji Boha, takže pokud moji následovníci následují mne, budou také nepřímo následovat Boha, protože nezpívám žádnou písničku, která mi ke zpívání nebyla dána od Pána. (New York, 1979)

Moje ideologie bude nyní vycházet z Písma. Koukejte, já si tyhle věci nevymyslel - ty věci mi byly ukázány. Stojím za tou vírou - že jsou pravdivé. Věřím, že jsou pravdivé. Vím, že jsou pravdivé. (Tucson, 1979)

Znám moderní trend. Není módní přemýšlet o nebi a pekle. Vím to. Ale Bůh nemusí být v módě. Je v módě vždycky. Ale je těžké nepřijít do pekla, víte. Je tolik rozptýlení, tolik vlivů. Začnete jít správnou cestou a hned je tu někdo, kdo vás stáhne dolů. Jakmile se zbavíte Nepřítele venku, vstoupí Nepřítel dovnitř. Má nejrůznější cesty. Bible říká, 'odporuj ďáblu, a ďábel uletí'. Musíte vydržet mu odporovat. Jak máme vydržet? Ví někdo jak vydržet? Jak vydržíme? Ví někdo jak? (Tlumené odezvy z obecenstva) Musíme zůstat zde a odehrát další večer. (Hartford, 1980)

Judaismus

Opravdu se nepovažuju za Žida nebo ne-Žida... Nejsem patriotem žádného vyznání, věřím v ně všechna a v žádné z nich. Oddaný křesťan nebo muslim může být právě tak platný jako oddaný žid. (Los Angeles, 1978)

Moje takzvané židovské kořeny jsou v Egyptě. Tam Židé odešli s Josefem a vrátili se s Mojžíšem, víte, s člověkem, který pobil Egypťany, oženil se s etiopskou dívkou a přinesl dolů s hory Zákon. Stejný Mojžíš, jehož hůl se proměnila v hada. Stejná osoba, která zabila třista tisíc (tři tisíce - pozn. překl.) Hebrejců kvůli tomu, že zhřešili, svlékli své šaty a tančili kolem zlatého telete... Kořeny, člověče - mluvíme o židovských kořenech, chcete vědět víc? Podívejte se na proroka Eliáše. Ten dokázal udělat déšť. Prorok Izajáš i Jeremjáš - podívejte se, jestli jim jejich bratři nechtěli rozbít mozky za to, že popravdě říkali, jak to je, jo - tohle, myslím, jsou moje kořeny.

Hledáte je?

Jestli je hledám? No, nevím. V synagogách se šesticípou egyptskou hvězdou, zářící z každého okna, je nehledám, tolik vám mohu říct. (Minneapolis, 1983)


Další Předchozí Obsah