dying in the webs

alias
Co kdy kde jak na sítích a proè z toho nezešílet

Pøi brouzdání Interarmasilentnetem se dá spolehlivì utopit, zamotá-li se èlovìk do sítí pavuèin. Kotvou mùže být vedle manželky, již po desáté laskavì nadhazující, že by tøeba nebylo úplnì od vìci odebrat se na lože, také pohled na pøibývající minuty v okénku Spojeno. Doporuèuji letmo nahlédnout pro pøehled, zajímavé si pak ve volných chvílích vyhrabat ze složky Historie a pak už chodit najistotìji (stejnì èlovìk ani nestihne pøeèíst, co si všude možnì postahuje). Pokud máte nìkdo svou oblíbenou stránku, napište o ní profilek. Pár tipù pro zelenáèev pistolnickém mìstì:

Umí èésky?
http://klubslunicko.cz/slunce/dylan.htm - informace o byvších Dylan Days
http://www.mujweb.cz/www/dylan - texty a akordy (funguje jenom èást)
http://music.taxoft.cz/ascii/traband/texty/texty.htm - pøeklady textù od Jardy Svobody
http://kix.fsv.cvut.cz/~gagan/music/dylan - odkazy domù i do svìta
http://users.vscht.cz/~pavelkaa/dylan.htm - texty s akordy, diskografie, Tarantule, atd. jako PDF

Odkud se rozhlédnout?
http://www.execpc.com/~billp61/boblink.html - Bob Links (zcela vyèerpávající odkazovník, co kdy kde kdo po svìtì o BD povìsil na web & mnohé související)
http://www.expectingrain.com - Expecting Rain (den po dni co se kde objevilo v širokém rozsahu vìcí souvisejících & koncerty, desky, texty, kdo je kdo, odkazy, ...)
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/4909/renaldoandclara.html - Renaldo and Clara (filmy, Rolling Thunder Revue, The Neverending Tour, ...)
http://www.well.com/user/yudel/Dylan.html - Tangled up in Jews (Dylan a židovství - zajímavé vìci)
http://www.angelfire.com/va/bobdylan/main.html - Desolation Row
http://www.punkhart.com/dylan/dylan.html - Bringing It All Back Homepage
http://angelfire.com/ca2/balladofathinman/index.html - Ballad of a Thin Man

Koncerty
http://www.execpc.com/~billp61/dates.html - Bob Dates (co kdy kde s kým hrál a kam se chystá - vèetnì cen lístkù, kapacit sálù, setlistù, recenzí, ...)

Diskografie, texty, akordy
http://bobdylan.com/albums/index.html - bobdylan.com (oficiální soòácká stránka: desky, texty, zvukové ukázky, ...)
http://orad.dent.kyushu-u.ac.jp/dylan/song.html - Eternal Circle (databáze textù)
http://www.geocities.com/temptations_page/DylGuide.html - The Annotated Bob Dylan (výklad nìkterých termínù)
http://www.hiwa61.com/faro/covers/index.html - It Ain't Me, Babe - Dylan Covers
http://homepage.interaccess.com/~jroemer/bob/tbob/index.html - The Book of Bob (texty, rozhovory, promluvy, ...)
http://http.tamu.edu/~bkf3938/guitar/bob.html - Bob Dylan Music (akordy)

Bootlegy
http://www.angelfire.com/wa/monicasdude/BOBFRAME.html - CD Guide Frame
http://www.dylanbase.com/ALLalbums.asp - Dylanbase. The unofficial Bob Dylan Bootleg Database

Setkání
http://www.keme.co.uk/~nye/meetings.htm - Bob Dylan Meetings page
http://www.cso.net/koehler/festival - BOB DYLAN FESTIVAL AUSTRIA (Plankenstein)

Rùzné
http://listserv.acsu.buffalo.edu/archives/hwy61-l.html - The Bob Dylan Discussion List (kdo si chce dopisovat)
http://www.punkhart.com/dylan/faq.html - na co se lidi ptají
http://www.keme.co.uk/~nye/bobdylan.htm - THE CAMBRIDGE BOB DYLAN SOCIETY
http://www.users.uswest.net/~zeejay/Dylan_Simon.html - Bob Dylan & Paul Simon 9-8-99 Tree
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/7371/churchofbob - (taková pakárna pro zvrhlíky)

Nejen Dylanem živ je èlovìk
http://grateful.dead.net - Grateful Dead
http://paul.simon.org - Paul Simon
http://www.oceanstar.com/patti - Patti Smith